KAMUS TERJEMAHAN ONLINE
ANTAR BAHASA SELURUH DUNIA FANA


ASSALAMU'ALAIKUM WAROHMATULLAHI WABAROKATUH !
 

Sugeng sedoyo tamu ingkang sampun rawuh dhateng situs Paguyuban Warga Dusun V Pranti. Kepangihan malih kaliyan kulo wonten ing dinten meniko, Senin Pon, , wedal sakmeniko jam: . Mugi-mugi panjenengan sedoyo tansah kaparingan sehat waras, adem ayem tentrem.

Layanan meniko namung sarono kangge mbiyantu panjengan ingkang rumaos radhi bodho utawi vekok babagan kawruh basa manca negari. Wonten mriki panjengan saget nggunaaken layanan gratis meniko kangge nerjemahaken basa saking salah saktunggaling basa dhateng basa sanesipon. Matur Nuwun...


   Bali ning omah 

   Aturan pakai

   Pitulungan 

   Andum 


Gunake Layanan Kamus Online iki sik bijaksana. Dilarang Nyepam,ngegrab,jiplax kode sekripsi, tanpo ijin ketua RT setempat. Hak Cipta dilindungi UUD45. Data akses internetmu: Alamat IP: , Jenis Browser: .

Kopirait: ©2024 Mumet Ndas Se